SH Administratie & Advies
gespecialiseerd in financiële dienstverlening

Ondernemers

Als ondernemer is het belangrijk jouw financiële administratie op orde te hebben.

De informatie die je nodig hebt voor een adequate bedrijfsvoering wordt immers grotendeels ontleend aan de financiële administratie. Je kunt hierbij denken aan de hoogte van en ontwikkeling in de omzet, marge, kosten en bedrijfsresultaat.

De beslissing met betrekking tot investeringen in productiemiddelen, bedrijfsinventaris, wagenpark en personeel wordt vaak pas genomen na grondige analyse van je interne cijfers. Daarnaast hebt je als ondernemer ook te maken met andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld bankiers, leasemaatschappijen en niet te vergeten de belastingdienst.

Waarmee kunnen we een ondernemer van dienst zijn:

-        Het opzetten en inrichten van de online administratie.

-        Aangifte Omzetbelasting (BTW) en ICP.

-        Aangifte inkomstenbelasting.

-        Aangifte vennootschapsbelasting (VPB)

-.     Fiscale Jaarrekening

-     Opzet debiteuren- en/of crediteurenbeheer

-        Advisering met betrekking tot de algehele bedrijfsvoering.

-        Contact met derden zoals Banken, Kredietverstrekkers en uiteraard de Belastingdienst.

-        Het eventueel wegwerken van ontstane achterstanden in de boekhouding.

 

Starters

Veel mensen hebben wel eens met de gedachte gespeeld om een eigen bedrijf te beginnen.

SH Administratie & Advies helpt ondernemers in spé met het starten van een bedrijf.

De starter heeft over het algemeen veel kennis van zijn eigen werkzaamheden, maar op administratief gebied is hij vaak blanco. Samen kunnen wij een goed bedrijfsplan maken en indien nodig meegaan naar gesprekken met de bank, de belastingdienst en andere instanties.

Waarmee kunnen we een startende ondernemer van dienst zijn:

-        Opstellen van een ondernemingsplan

-        Begeleiding bij de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

-        Aanmelding bij de belastingdienst als startende ondernemer

-        Het voeren van de financiële administratie

Kaart
Opbellen
E-mail