SH Administratie & Advies
gespecialiseerd in financiële dienstverlening


Hierbij een Update van de regelingen in verband met Corona

Vanwege de onzekerheden onder bedrijven en werkenden de komende periode heeft het kabinet besloten om de geplande afbouw van het steunpakket niet door te laten gaan. In de NOW verandert niets, maar de TVL groeit nu mee met omzetderving. Ook wordt uitstel van belastingbetaling opnieuw met een kwartaal verlengd.


TOZO Tijdelijke Overbrugging zelfstandige Ondernemers


De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis.
Er zijn 2 voorzieningen:
- Een inkomens ondersteuning voor levensonderhoud, aangevuld tot het sociaal minimum.
- Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157


Tozo 1 liep af eind mei 2020
Tozo 2 liep af eind september 2020
Tozo 3  loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021
Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021 (informatie volgt begin 2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verlening uitstel betaling van belasting

Het kabinet verlengt het uitstel van betaling tot 1 april 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. Ondernemers die al uitstel hebben gekregen, worden verlengd naar 1 april 2021. De terugbetaling gaat nog steeds van start vanaf 1 juli 2021 voor een periode van 36 maanden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NOW Noodmaatregel voor OverbruggingWerkgelegenheid

Voor de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) verandert er niets in het nieuwe kwartaal ten opzichte van het huidige. Het vergoedingspercentage en de omzetgrenzen in het eerste kwartaal van 2021 blijven ongewijzigd ten opzichte van het vierde kwartaal van dit jaar. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten subsidie groeit mee met omzetderving

In het eerste kwartaal kunnen opnieuw alle sectoren gebruikmaken van de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Deze subsidie was in een eerder tijdvak, net als voorganger TOGS, alleen beschikbaar voor bedrijven in getroffen sectoren. Sinds het vierde kwartaal kan ieder bedrijf er gebruik van maken, mits er sprake is van omzetverlies van meer dan 20 procent als gevolg van de maatregelen rondom de coronacrisis.

Wel wordt de subsidie aan de hand van de omzetderving nu anders berekend. Het subsidiepercentage was 50 procent, maar groeit nu mee met de omzetderving en wordt verhoogd zodat bedrijven met grotere omzetverliezen meer worden gecompenseerd in vergelijking met de eerdere regeling. Dat geldt vanaf het vierde kwartaal van 2020. ‘Hiermee wil het kabinet tegemoetkomen aan sectoren die met grote omzetverliezen te maken hebben gehad.’

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TONK Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten vanaf 1 februari 2021

Huishoudens kunnen door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Zij kunnen daardoor in problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. Hierbij valt onder meer te denken aan de volgende situaties:

  • Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
  • Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen werkenden zijn, zoals artiesten en sekswerkers, die moeten terugvallen op het sociaal minimum.
  • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld hun opdrachten ineens zien teruglopen of maken vanwege de partnertoets of het urencriterium geen aanspraak op de Tozo.

Het bestaande stelsel van sociale zekerheid en de maatregelen uit de steunpakketten bieden voor deze problemen niet altijd soelaas. Deze huishoudens dreigen daardoor tussen de wal en het schip te vallen.

Het kabinet creëert daarom een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) om mensen die zich door de coronacrisis geconfronteerd zien met een substantiële inkomensterugval te ondersteunen bij het voldoen van noodzakelijke kosten die zij niet langer kunnen dragen.

Daarmee kunnen gemeenten ook tijdelijke ondersteuning bieden aan mensen die vanwege quarantaine te maken hebben met dusdanig inkomensverlies (en onvoldoende vermogen) dat zij bepaalde noodzakelijke kosten ondanks het bestaande stelsel van arbeidsrecht en sociale zekerheid niet langer kunnen dragen.

Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Gemeenten voeren de bijzondere bijstand uit en hebben daarbij eigen beleidsruimte.

De verwachting is dat 1 februari 2021 de uitwerking met gemeenten van de TONK gereed is. Mogelijk komt er ook een handreiking om de uitvoering te vereenvoudigen en daarmee de uitvoeringslast voor gemeenten te verlichten.

 

Mocht U interesse hebben in om onze nieuwsbrief automatisch te ontvangen, graag onderstaand Uw gegevens invullen en versturen:


Kaart
Opbellen
E-mail